K o s t e n


Ons tarief is afhankelijk van het werk waarvoor u ons inschakelt.


  • financieel-administratieve dienstverlening
    zoals correspondentie met instellingen, bankzaken en verzekeringen
  • dagbesteding
    u wilt begeleiding naar elders of huisbezoek
  • huis- tuin-, en keukenklusjes

 
Laat ons weten wat u wilt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen.Wat onze dienstverlening u uiteindelijk kost hangt af van de diensten die u afneemt en de vergoeding die u er voor krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  of de Wet langdurige zorg (Wlz).


Ontvangt u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u de kosten daaruit voldoen.

Voor mantelzorg bieden diverse zorgverzekeraars tot op zekere hoogte een vergoeding van kosten. Meer daarover vindt u op de website  Mantelzorg vergoeding - Zorgwijzer.

Voor de vermogenden onder u: roep onze hulp tijdig in en voorkom zo indicering met gedwongen opname in een zorginstelling. Het komt helaas voor dat mensen geen zorg inkopen vanwege de kosten. Maar bedenk dat verblijf in een zorginstelling ook niet gratis is en u bij gedwongen opname ook nog de regie over uw leven verliest. Wees eerlijk naar uzelf en vraag tijdig om hulp.

Heeft u nog geen PGB/mantelzorgvergoeding en wilt u van onze diensten gebruik maken, dan verzorgen wij de aanvragen daarvoor gratis.