K o s t e n


Ons tarief is afhankelijk van het werk waarvoor u ons inschakelt.


  • financieel-administratieve dienstverlening
  • dagbesteding
  • huis- tuin-, en keukenklusjes

 
Laat ons weten wat u wilt, dan kijken wij wat we voor u kunnen doen.

Wat u uiteindelijk betaalt hangt af van de diensten die u afneemt en de vergoeding die u er voor krijgt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  of de Wet langdurige zorg (Wlz).


Ontvangt u een persoonsgebonden budget (PGB), dan kunt u de kosten daaruit voldoen.

Voor mantelzorg bieden diverse zorgverzekeraars tot op zekere hoogte een vergoeding van kosten. Meer daarover vindt u op de website  Mantelzorg vergoeding - Zorgwijzer.

Heeft u nog geen PGB/mantelzorgvergoeding en wilt u van onze diensten gebruik maken, dan verzorgen wij de aanvragen daarvoor gratis.