Privacybeleid

Vanaf het moment waarop u met ons in contact komt krijgen wij van u persoonlijke gegevens. Al uw gegevens worden door ons in uw belang beheerd voor zolang dat nodig is of wordt geacht. In de dienstverleningsovereenkomst die wij met u sluiten geven wij aan om welke gegevens het gaat en waarvoor wij die gebruiken. Ze staan beveiligd op onze computer en servers van Microsoft. Uw gegevens blijven van u en worden voor geen ander doel gebruikt dan u van dienst te zijn.