Fides Zorg

  ALS HET VERTROUWD MOET ZIJN

 

Fides Zorg helpt zorgbehoevenden. Het betreft particuliere zorg waarvan de kosten in de regel niet worden vergoed door een zorgverzekeraar. Fides Zorg voert uw financiële administratie, begeleidt u naar een arts of ziekenhuis, bezoekt u bij ziekenhuisopname of thuis wanneer u bedlegerig bent, ziet toe op uw fysieke gesteldheid, medische en huishoudelijke zorg, zorgt voor gewenste woningaanpassing en onderhoudt -zo nodig en gewenst-  contacten met uw dierbaren. Zelfs na overlijden kan Fides Zorg er voor u zijn door uw uitvaart te regelen overeenkomstig uw wensen en/of uw nalatenschap te verdelen over de rechthebbenden.


Fides Zorg  

Pastoor Heijnenstraat 10

6227 TE Maastricht

Nederland

 


web:       https://www.fideszorg.nl/

mail:      f[email protected]Tel.        043     356   18   98
              06    38  50  75  57     (bij geen gehoor)             


Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag van u zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Uw reactie ontvangen wij het liefst per e-mail.
Geautoriseerd vertegenwoordiger:        mr. Louis Kissels

 

Kamer van Koophandel

Registratienummer:  73598976

btw-id:  NL001540275B62

 

Soort bedrijf:    eenmanszaak

 

Geschillenbeslechting:  Op de activiteiten van Fides Zorg is Nederlands recht van toepassing, zodat eventuele geschillen worden beslecht door de burgerlijke rechter.