WIJ  VERLENEN  NIET-MEDISCHE  ZORG

Medische zorg regelen wij voor u wanneer dat nodig is .Voor ouderen doen wij boodschappen, betalen rekeningen en verstrekken contant geld. Wij voeren correspondenties, verzorgen administraties, regelen verzekeringen, bieden begeleiding bij artsenbezoek en zorgen dat u de nodige medicijnen krijgt. Wij herinneren u aan belangrijke afspraken en verzorgen uw woning.  Ook uw huisdieren hebben onze aandacht. Kortom, complete thuisbegeleiding.

U kunt ook vast zaken regelen voor later. Voor als u niet meer wilsbekwaam bent of  na overlijden. U regelt dat bij een notaris. Een testament voor uw uitvaart, nalatenschap en verzorging van uw laatste rustplaats. 
En in een levenstestament kunt u bepalen dat wij voor u zorgen wanneer u dat zelf niet meer kunt. 


Uitvoerige informatie over het levenstestament vindt u op de website van de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie.

Onze diensten richten zich ook op jongeren die begeleid wonen en gezinnen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. Ouderen, jongeren, gezinnen; hoezeer ze ook van elkaar verschillen, onze aanpak blijft dezelfde: gedegen, in samenspraak en resultaatgericht.